Er zijn op dit moment weer een aantal subsidies opengesteld. Wanneer u wilt investeren in precisielandbouw dan kunt u in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie. De investering moet voldoen aan onder andere de volgende voorwaarde:
Precisielandbouw
Voor een subsidie in de categorie precisielandbouw kunt u in aanmerking komen als u wilt gaan investeren in één van de volgende soorten apparatuur:

  • Een rijenbemestingsunit waarmee meststoffen plaatsspecifiek kunnen worden toegediend.
  • Een bemester voor vloeibare meststoffen, die uitgerust is met sectiebesturing en GPS
  • Een ploeg met GPS, met een aansturingssyteem voor ploegbreedte en -diepte
  • een met gps-systeem uitgevoerde spuit met sectiebesturing voor gewasbeschermingsmiddelen
  • een met gps-systeem uitgevoerde schoffel
  • een met gps-systeem uitgevoerde ploeg met een aansturingssysteem voor ploegbreedte en -diepte, al dan niet uitgevoerd met sensoren voor bodemdichtheidsmetingen.
  • een met gps-systeem uitgevoerde kunstmeststrooier

Voor meer informatie over deze subsidieregelingen klikt u hier